2013. december 24., kedd

Megtöretve! Mi az élet? 17 rész

http://www.istenletezik.hu/

Mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy csak azokat tekintsük valós dolgoknak, amiket látunk, amiket egzakt módon meg tudunk közelíteni. Ennek okán az életünket is azok az események, dolgok határozzák meg, amik - úgymond - kézzel foghatóak. Azokat a dolgokat keressük, amikről úgy véljük, hogy ebben az életben boldoggá tudnak tenni minket
Miközben űzötten hajszoljuk az anyagi jólétet és a kényelmes életet, elmegyünk az életünket érintő legfontosabb kérdések mellett. Nem jut időnk megállni egy pillanatra és elgondolkodni azon, hogy mi értelme van az életünknek. Miért vagyunk ezen a bolygón, honnan jöttünk és hová tartunk? Pedig, amíg ezekre a kérdésekre nincs egy minden kétséget kizáró magyarázatunk, addig nem élhetünk kiteljesedett, örömteli életet.
Valódi válaszok nélkül értelmetlenné válik az egész létünk, mert az élet értelme e válaszokban lelhető meg.
Tehát emberségünkből adódó felelősségünk, hogy kikutassuk és megtaláljuk ezeket a válaszokat. Csak akkor élhetünk teljes életet, ha tudjuk, hogy kik vagyunk, ha van mindenek felett álló értelmes célunk, és ha tudjuk mi lesz velünk a halálunk után.Az élet mélyebb aspektusa...


A kérdéseket érdemes annak a személynek feltenni, aki ismeri a válaszokat, aki soha nem hazudna, aki szeret minket és aki elkötelezte magát mellettünk. Ez a személy Isten, és a Bibliában megadja a válaszokat! A Biblia azt írja, hogy Isten teremtette az embert a saját képmására azzal a céllal, hogy láthatóvá tegye az Ő mérhetetlen szeretetét. Vagyis az ember nem véletlenül van ezen a bolygón minden cél és értelem nélkül, hanem Isten előre kigondolt terve szerint, magasztos céllal.

Az ember Istennel való szoros kapcsolatra lett teremtve, viszont sajnálatos módon elbukott, fellázadt a Teremtője ellen, és ez az esemény beárnyékolta a kapcsolatukat. Isten azonban úgy szerette a világot, hogy váltságul adta érte az egyszülött Fiát és ezzel legyőzte a bűnt, bukásunk következményét, ami elválasztotta tőle a teremtményeit. Tette mindezt azért, hogy azok akik hisznek az Ő Fiában ne vesszenek el, hanem örök életük legyen (János Evangéliuma 3:16 ). Ez Isten szeretetének máig fennálló bizonyítéka.

Ön sem kivétel


Engedje meg, hogy személyesen Önnek címezve folytassam ezt a gondolatsort. Önnek, aki most olvassa ezeket a sorokat, lehet, hogy ugyanúgy a "nagy" események határozzák meg az életét, mint sok millió embertársának. Lehet, hogy amikor az életre gondol, Önnek is annak meghatározó eseményei villannak fel az emlékezetében. Azonban, az élet lényegesen több, mint események láncolata. Az életre valójában csak annak a ténynek tükrében szabadna nézni, hogy nem ér véget a fizikai test halálával, hanem folytatódik az örökkévalóságban. Ennek a hetven-nyolcvan évnek az a célja, hogy minél jobban felkészülhessünk arra az életre, aminek soha nem lesz vége.

Az ember úgy lett megteremtve, hogy ne érjen véget az élete. Isten minden embert - így Önt is - örök élettel ajándékozott meg. Azt viszont, hogy hol és milyen körülmények között élheti az örök életét, ebben a földi hetven-nyolcvan évben kell eldöntenie. Élheti Isten jelenlétében örömmel, gond, probléma, betegség és minden negatív dolog nélkül, és élheti ennek ellenkezőjeként is, elszakítva a Teremtőjétől örök kárhoztatásban, kínok és gyötrelmek közepette.
Ha szeretné tudni, hogy valóban örök életre lett-e teremtve az ember és ha érdekli, hogy min múlik, mi határozza meg az örökké tartó életének minőségét, akkor erre a hivatkozásra kattintva megkaphatja a választ. Az örök élet tény vagy hamis remény?

Az örök élet tény, vagy naiv remény?


Ha nincs örök élet, akkor a keresztények elmebetegek...

Pál apostol azt mondja: "Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit nem ér a ti hitetek... Ha pedig csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk" (1Korinthus 15:17,19). Vagyis, ha csak ez a hetven-nyolcvan év áll mindössze a rendelkezésünkre, és ezt azzal töltjük, hogy egy halottban (Krisztusban) hiszünk, akkor nem vagyunk normálisak. Akkor a keresztények a legsajnálatraméltóbb emberek a földön. Ha nincs örök élet, ha nincs örökkévalóság, akkor Krisztusról szóló történet hamis, akkor nincs az emberiségnek megváltója és a kereszténység csak dajkamese. Akkor csak ez a hetven-nyolcvan év áll rendelkezésünkre, amit nem Krisztusba vetett hittel kellene élnünk, hanem hedonistaként, az élvezeteket habzsolva. Ha a földi élet után nincs semmi, akkor ki kell használnunk minden percet és minden lehetőséget arra, hogy élvezzük az életünket, akkor nem marad más az ember számára, mint hetven évig élvezkedni és utána megszűnni létezni...

Krisztus feltámadása reményt adott az emberiségnek


De hála Istennek, hogy Ő annyira szereti az embert, hogy nem tud és nem is akar lemondani róla. Isten sokkal izgalmasabb, tartalmasabb és értelmesebb életet szánt az embernek, minthogy csak hetven-nyolcvan évig élvezetet élvezetre halmozzon, ami ráadásul idő előtt tönkre is teszi. Jézus azt mondta: "Azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek" (János Evangéliuma 10:10). Jézus azért jött el és azért halt meg, hogy az ember élhessen. Azért jött, hogy az embernek egy gazdag tartalmas, örömteli, cselekvő élete lehessen.

Ő ezért fizette ki azt az árat (a halált, Római levél 6:23), amit az embernek kellett volna kifizetnie amiatt, hogy bűnbe esett. Jézus a halálával megelégítette Isten igazságosságát és ezzel lehetőséget kapott az ember, hogy rendezze kapcsolatát a Teremtőjével. Azzal viszont, hogy Jézus feltámadt a halálból, reményt adott az embernek az örök életre. Ezért, az örök élet kérdésében az a sarkalatos pont, hogy Jézus valóban feltámadt-e.

A feltámadás önámító mese, naiv remény vagy történelmi tény


Nos, ha bizonyítani tudjuk Jézus feltámadását, akkor minden kétséget kizáróan mondhatjuk, hogy a Krisztusban hívő embernek is megvan az örök élet ajándéka.

http://sancho.hu/UET/2005-04-08__Schlingloff_Sandor__Apologetika_1.mp3
http://sancho.hu/UET/2005-04-08__Schlingloff_Sandor__Apologetika_2.mp3
http://sancho.hu/UET/2005-04-08__Schlingloff_Sandor__Apologetika_3.mp3 
http://visszaavalosaghoz.hu/blog/a_gondolkodas_forradalma

Nincsenek megjegyzések: